IsoFlap™- passiivinen eristysventtiili

IEP Technologiesin eristämiseen käytettävät passiiviset läppäventtiilit tarjoavat edullisen ja luotettavan ratkaisun räjähdysten eristämiseen, sillä ne estävät tehokkaasti räjähdyksen etenemisen prosessin alkupään laitteisiin. Nämä passiiviset eristysratkaisut ovat tehokkaita, itsetoimivia laitteita, jotka eristävät räjähdyksen etenemisen suojattuihin, syttyvää pölyä käsitteleviin laitteisiin, kuten pölynkerääjiin, sykloneihin ja muihin prosessilaitteisiin. Tuotesarjaan kuuluvat eristävät IFV- ja IFV-M-läppäventtiilit. IFV-mallille on myönnetty kolmannen tahon sertifikaatti, jonka mukaan se täyttää suojausjärjestelmiä koskevan EU-direktiivin 2014/34/EU (Atex-direktiivin) vaatimukset ja on siten hyväksytty pölyräjähdysten eristämiseen. IFV-M-mallissa on venttiilin runkoon integroitu pölyn määrää ja läpän asentoa valvova toiminto, joka täyttää OSHA:npalavia pölyjä koskevan direktiivin sekä NFPA 654-ja NFPA 69 -standardien vaatimukset.

Sekä IFV- että IFV-M-mallissa on kestävä hiiliteräksestä valmistettu
venttiilirunko ja korkealuokkaisesta terässeoksesta valmistettu läppä. Venttiili kestää alla esitetyissä teknisissä tiedoissa ilmoitetut alennetut räjähdyspaineet (Pred). Käytön aikana prosessin ilmavirta pitää venttiilin läpän auki. Räjähdyksen sattuessa painerintama sulkee läpän ja lukitsee sen paikalleen estäen liekin ja paineen kulkeutumisen alkupään laitteisiin.

Laitteeseen voi hankkia lisävarusteena IFV-M-liitäntämoduulin. Se on piirilevyn sisältävä, järjestelmää valvova laite, joka on suunniteltu käytettäväksi IFV-M-mallisen läppäventtiilin kanssa. Liitäntämoduuli sisältää turvalliset raja-arvot, joiden avulla se valvoo IFV-M-ilmaisimia, suorittaa prosessiin liittyviä kytkentätoimintoja sisältäen diagnostiikka- ja huoltotoiminnot. Liitäntäpaneeli toimii joko 120 V:n tai 230 V:n vaihtovirralla.


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!