Materiaalien testaus

Muun muassa ASTM:n, Yhdysvaltojen liikenneministeriön, YK:n sekä muiden tahojen julkaistuja ja yleisesti hyväksyttyjä testausmenetelmiä soveltava IEP Technologies Palotutkimuskeskuksemme pystyy testaamaan yrityksesi prosessissa käsiteltävät materiaalit – pölyt, nesteet ja kaasut – ja määrittelemään niiden syttymisominaisuudet. Kun materiaaliesi tarkat ominaisuudet on selvitetty, voimme ryhtyä suunnittelemaan juuri sinulle parhaiten soveltuvaa suojausratkaisua.

   
 • Pölypilven räjähtävyystiedot
  Räjähdyksensuojausjärjestelmien, mukaan lukien räjähdysluukkujen sekä räjähdykseneristys- ja tukahduttamisjärjestelmien suunnitteluun vaikuttavat etenkin suurin räjähdyspaine (Pmax) ja pölyräjähdysvakio (Kst).

 • Pienin räjähtävä pitoisuus (MEC)
  MEC-arvoa (Minimum Explosible Concentration) voidaan käyttää sellaisessa humahdusriskin arvioinnissa, jossa pyritään selvittämään kaikki tiettyyn prosessiin sisältyvät räjähdys- ja paloriskit.

 • Rajoittava happipitoisuus (LOC)
  Pölyn LOC-arvo (Limiting Oxygen Concentration) voi olla hyödyllinen silloin, kun pyritään suunnittelemaan sellainen räjähdyksensuojausjärjestelmä, jossa prosessitilan happipitoisuutta alennetaan inerttikaasujen avulla.

 • Pienin syttymisenergia (MIE)
  Pölypilven MIE-arvon (Minimum Ignition Energy) avulla pystytään arvioimaan prosessoinnin ja käsittelyn aikana tapahtuvan syttymisen todennäköisyys. Syttymistodennäköisyyden avulla voidaan arvioida suojaustoimien, kuten räjähdyksensuojausjärjestelmien tarpeellisuus.

 • Pölypilven syttymislämpötila (MIT Cloud)
  MIT Cloud -menetelmä mittaa alimman lämpötilan, jossa pölypilvi syttyy itsestään, kun siihen kohdistetaan uunissa lämmitettyä ilmaa tilassa, jossa vallitsee normaali ilmakehän paine.

 • Pölykerroksen kuuman pinnan syttymislämpötila (MIT Layer)
  MIT Layer -menetelmä mittaa alimman lämpötilan, jossa pölykerros alkaa kuumeta itsestään. Tämä pölyn syttymisarvo voidaan sisällyttää sellaisiin paloriskiarvioihin, joissa halutaan huomioida kaikki merkitykselliset riskitekijät.

 • Itsestään kuumenemisesta seuraava syttyminen
  Tällä toimenpiteellä arvioidaan irtonaisen pölyn taipumusta syttyä itsestään kuumassa ympäristössä.


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!