Räjähdyksensuojausjärjestelmät

IEP Technologies on maailman johtava kattavia, pölyvaaroihin kohdistuvia räjähdyksensuojausratkaisuja toimittava yritys. Olemme suorittaneet tuhansia täysimittaisia räjähdystestejä ymmärtääksemme mahdollisimman hyvin liekin leviämiseen liittyvää tiedettä ja tarkistaaksemme kaikki suojausratkaisumme, mukaan lukien ATEX-hyväksytyt räjähdysluukut, liekin pysäyttävät luukut, räjähdyksentukahduttamisjärjestelmät ja -eristämisjärjestelmät sekä räjähdyksen ilmaisimet. Tuotteillamme on FM- ja ATEX-hyväksynnät ja IEP Technologies on lisäksi räjähdyssuojausalan ainoa yritys, joka on saanut ATEX-hyväksynnän myös suunnittelussa käytettäville laskentatyökaluille. Tämä tarkoittaa, että kaikilla laskentatyökaluillamme laadituilla suunnitelmilla on automaattisesti ATEX-hyväksyntä.

Explosion Protection

Räjähdyksensuojausjärjestelmät


Räjähdyksentukahduttamisjärjestelmässä on kolme komponenttia: ilmaisin, ohjausyksikkö ja tukahduttaja(t). Syttymisen tapahtuessa tulipallo leviää syttymiskohdasta (lämpötilan nousun synnyttämän) paineaallon mukana palorintaman edellä. Kun paine muuttuu tavanomaisesta, räjähdyspaineen ilmaisimet reagoivat siihen millisekunneissa.

Räjähdyksentukahduttamisjärjestelmän ohjausyksikkö vastaanottaa paineilmaisimien lähettämän signaalin ja lähettää laukaisusignaalin räjähdyksen tukahduttajaan/tukahduttajiin. Suojattavaan laitteeseen syötetään tähän tarkoitukseen suunnitelluilla suuttimilla tukahduttamisainetta voimakkaalla paineella ja nopeudella niin, että tukahduttamisaine peittää kasvavan tulipallon kokonaan. Toimenpide jäähdyttää nopeasti tulipallon, keskeyttää palamisen ja vähentää räjähdyksen synnyttämää painetta. Useimmat räjähdyksentukahduttamisjärjestelmät on suunniteltu käytettäviksi yhdessä kemiallisten tai mekaanisten eristävien järjestelmien kanssa, joiden avulla pienennetään liekin/räjähdyksen leviämisriskiä muihin prosessilaitteisiin.

Takaisin vuokaavioon

eSUPPRESSOR™

eSUPPRESSOR™

MEX-3-paineenilmaisin

MEX-3-paineenilmaisin

Staattisen paineen ilmaisin

Staattisen paineen ilmaisin

EX8000 & EX 200 -ohjauspaneeli

EX8000 & EX 200 -ohjauspaneeli

Räjähdyksen eristämisjärjestelmät


Räjähdyksen eristämisjärjestelmät on suunniteltu havaitsemaan prosessilaitteessa tapahtuva räjähdys ja luomaan tämän jälkeen este, joka pienentää liekin/räjähdyksen leviämisriskiä muihin liitettyihin laitteisiin. Yleensä tällainen räjähdyksen leviäminen aiheuttaa liitetyssä laitteessa uuden, edellistä voimakkaamman räjähdyksen kuin mitä kyseisessä laitteessa alkunsa saava räjähdys olisi. Räjähdyksen eristäminen on tehokkaaksi todistettu menetelmä tällaisten voimakkaampien räjähdysriskien pienentämiseksi. Räjähdyksensuojausjärjestelmä vähentää räjähdyksiin liittyviä riskejä olennaisesti vain, mikäli siihen sisällytetään myös räjähdyksen eristävä järjestelmä.

Räjähdyksen eristämistä voidaan soveltaa kaikkiin sellaisiin laitteisiin, jotka on suojattu omalla eristys-, tukahdutus- tai räjähdysluukkujärjestelmällä. Räjähdyksen eristämisjärjestelmät voidaan jakaa kolmeen perustyyppiin:

Kemiallinen eristäminen – kanaviin johdetaan räjähdyksen tukahduttavaa ainetta, joka tukahduttaa syntyvän palorintaman ja estää sitä etenemästä toisiin laitteisiin tai tehdasalueelle.
Aktiivinen mekaaninen eristäminen – järjestelmä sulkee huippunopean venttiilin, joka muodostaa putkistoon mekaanisen esteen. Mekaaniset esteet estävät liekkiä JA painetta leviämästä liitettyihin laitteisiin. Tällaiseen järjestelmään tulee aina kuulua myös ohjauspaneeli ja räjähdyksenilmaisin
Passiivinen mekaaninen eristäminen – kanavan sisäistä venttiiliä, joka sulkeutuu räjähdyksen paineaallon vaikutuksesta, voidaan käyttää prosessilaitteita yhdistävien, räjähdyksensuojausjärjestelmillä suojattujen kanavien eristämiseen. Yleensä ei tarvita mitään lisäohjauslaitteita tai -ilmaisimia.

Takaisin vuokaavioon

Ventex- passiivinen eristysventtiili

Ventex- passiivinen eristysventtiili

IsoFlap™ - passiivinen eristysventtiili

IsoFlap™ - passiivinen eristysventtiili

IsoDisc™ - passiivinen eristysventtiili

IsoDisc™ - passiivinen eristysventtiili

Infrapunailmaisin

Infrapunailmaisin

Räjähdysluukkujärjestelmät


Räjähdysluukkuihin perustuvassa järjestelmässä prosessilaitteen ylä- tai sivuosaan asennetaan paineen vaikutuksesta murtuva paneeli tai kalvo, jonka kautta räjähdyksen aiheuttama paine johdetaan laitteesta ilmakehään. Räjähdysluukkujärjestelmä tarjoaa todistetun suojan kaikkiin sellaisiin tiloihin, joissa sen käyttö on turvallista.
Aiempina vuosikymmeninä räjähdyssuojaus toteutettiin lähes aina räjähdysluukkujen avulla. Oikein sovellettuna räjähdyksen ulosjohtamista voidaan edelleen pitää tehokkaana strategiana. Räjähdysluukkuihin perustuva järjestelmä on yleensä kustannustehokkain räjähdyksensuojausjärjestelmä, mutta tietyissä olosuhteissa tätä on mahdotonta toteuttaa, jolloin räjähdyksen tukahduttaminen on paras vaihtoehto.

Koska räjähdysluukuilla pyritään vapauttamaan räjähdyksen synnyttämä paine ennen laitteen vahingoittumista, avautuvasta luukusta vapautuu sekä palanutta että palamatonta pölyä ja höyryä. Lisäksi luukusta vapautuva räjähdyksen tulipallo, jonka tilavuus on tyypillisesti vähintään 8-kertainen laitteen tilavuuteen nähden, on johdettava turvalliselle alueelle. On tärkeää huomioida, että räjähdysluukkujen vapauttaessa ainoastaan paineen niillä varustetusta prosessilaitteesta, räjähdyksen jälkeiset tulipalot ovat mahdollisia. Tästä johtuen prosessilaitosten turvallisuussuunnitteluun on sisällytettävä myös muita palontorjuntamenetelmiä. Koska räjähdys voi edetä laitteeseen liitettyjen putkien kautta, myös räjähdyksen eristäminen on yleensä tarpeen.

Takaisin vuokaavioon Lataa esite

IV8- liekin pysäyttävä luukku

IV8- liekin pysäyttävä luukku

EVN- liekin pysäyttävä luukku

EVN- liekin pysäyttävä luukku

EXL- liekin pysäyttävä luukku

EXL- liekin pysäyttävä luukku

Räjähdysluukut

Räjähdysluukut

Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!