Räjähdyksen kalliit seuraukset

Räjähdys voi vaikuttaa tuotanto- tai prosessilaitoksesi toimintaan erittäin tuhoisalla tavalla. Usein prosessit joudutaan pysäyttämään päivien tai jopa viikkojen ajaksi. Tällainen liiketoiminnan keskeytyminen ja siitä seuraava tuotannon menetys voivat heikentää yrityksesi kilpailukykyä ja markkina-asemaa. Samalla laitoksesi vakuutusmaksut voivat nousta huomattavasti. Ja mikä pahinta, onnettomuus voi johtaa henkilövahinkoihin – jopa kuolemiin.

Miten räjähdys syntyy?

Humahdusmaiseen räjähdykseen vaaditaan viisi elementtiä: polttoainetta, happea, hajonta, syttymislähde ja suljettu tila. Sisältääkö prosessisi nämä elementit? Polttoainetta voi olla mikä tahansa pienhiukkaspilvenä hajoava irtomateriaali, tulenarka kaasu tai haihtuva kemikaali, josta syntyy höyryjä. Happea löytyy helposti lähes kaikista tuotantoprosesseista. Syttymisen voi aiheuttaa liekki, hitsauksen valokaari, itsesyttyminen tai kitkasta johtuva tai sähköstaattinen kipinöinti. Myös suljettu tila löytyy jokseenkin kaikista tuotantoprosesseista. Kaikkien viiden elementin ilmetessä samanaikaisesti tuotantolaitoksessasi voi tapahtua räjähdys.

Miten se kehittyy?

Räjähdys on etenevä palorintama – tai humahdus – joka liikkuu äänen nopeutta hitaammin. Aluksi palorintama etenee hitaasti, mutta sen nopeus kasvaa hyvin nopeasti, minkä myötä sen eteen muodostuu korkea paine tai paineaalto. Koska suurinta osaa teollisista prosesseista ei ole suunniteltu kestämään räjähdyksen synnyttämää painetta, prosessissa tapahtuu murtuminen, jonka seurauksena purkautuu tuhoisa paineaalto ja liekki. Tästä seuraaviin tuhoihin voi sisältyä huomattavasti edellistä suurempi sekundääriräjähdys, kun ensimmäinen räjähdys nostaa ilmaan tuotantolaitoksessa olevat pölykerrokset, ja räjähdyksen jälkeinen tulipalo.

 

Tavanomaisena toimintavuotena tapahtuva yksittäinen räjähdys aiheuttaa keskimäärin 3,4 miljoonan dollarin taloudelliset tappiot.

Kaiken kaikkiaan räjähdysten aiheuttamien rahallisten menetysten yhteenlaskettu summa on neljä kertaa suurempi kuin kaikista muista syistä aiheutuneet rahalliset menetykset, mukaan lukien tulipaloista aiheutuneet menetykset.


Räjähdykset aiheuttavat vain 4 % seisokkiajoista, mutta lähes 40 % kaikista rahallisista menetyksistä.


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!