Tietosuojakäytäntö

Viimeksi päivitetty: 21. tammikuuta 2019

1. Tietoja meistä

IEP Technologies, LLC ("IEP Technologies", "me") on vastuussa kaikesta tietojesi keräämisestä, käsittelystä ja säilyttämisestä. Lisätietoja meistä saat osiosta <About Us> milloin tahansa.

Henkilötietojesi huolellinen käsittely on meille äärimmäisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi sovellettavien lakien, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja vastaavien kansallisten määräysten, mukaisesti.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee IEP Technologies -yrityksen verkkosivustoa osoitteessa www.ieptechnologies.com ja kaikkia muita yrityksemme verkkosivustoja, joille on pääsy osoitteessa (www.ieptechnologies.com) tai joilla on linkki tähän tietosuojakäytäntöön (yhteisesti "verkkosivusto"). Jos siirryt muiden verkkosivustoillamme olevien operaattoreiden verkkosivustoille, sovelletaan näiden operaattoreiden tietosuojakäytäntöjä, ja operaattorit ovat itse vastuussa verkkosivustojensa sisällöstä. Tämä tietosuojakäytäntö yhdistetään käyttöehtoihin, jota myös sovelletaan, kun siirryt verkkosivustollemme tai käytät sitä.

Tämä tietosuojakäytäntö tarjoaa yhteenvedon henkilötietojen käsittelykäytännöistä konsernimme yrityksissä. Alla on yhteenveto kaikista palveluistamme sen mukaisesti, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietoja verkkosivustollamme.

Jos yksittäisiin palveluihin sovelletaan erillisiä tai ylimääräisiä ehtoja, tai jos jokin palvelu vaatii sinulta suostumuksen, tästä kerrotaan erikseen ennen palvelun käyttöä (esim. uutiskirjeen tilaus).

Pyrimme suojaamaan henkilötietosi parhaalla mahdollisella tavalla, mutta mikään internetissä tapahtuva siirtomuoto tai sähköisen tallennuksen muoto ei ole täysin turvallinen. IEP Technologies ei voi taata tietojesi turvallisuutta tai eheyttä eikä se ota vastuuta tietoturvan tai eheyden rikkomuksista, kolmannen osapuolen tekemästä tietojen sieppauksesta tai mistään tietokoneellesi tai muulle omaisuudellesi aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu vierailusta verkkosivustollamme. Ota yhteyttä osoitteeseen info.iep.us@hoerbiger.com, jos sinulla on kysyttävää sivustojemme turvallisuudesta.

Saatamme muuttaa tai täydentää tietosuojakäytäntöä ajoittain. Tämän sivun ylälaidassa näet tietosuojakäytännön viimeisimmän tarkistuspäivämäärän kohdassa "Viimeksi päivitetty". Kaikki tähän tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset astuvat voimaan, kun tarkistettu tietosuojakäytäntö julkaistaan tällä verkkosivustolla.

2. Miksi käsittelemme tietojasi

Saatamme kerätä tietoja sinusta, kun käyt ja toimit verkkosivustollamme. Näitä tietoja ovat muun muassa henkilötiedot, kuten alla jaksossa 3 määritellään.

Käytämme sinusta keräämiämme henkilötietoja eri tavoin. Jos esimerkiksi haluat ottaa meihin yhteyttä, kysymme nimeäsi, sähköpostiosoitettasi, puhelinnumeroasi, ammattinimikettäsi, osoitettasi ja muita samanlaisia henkilökohtaisia tietoja, jotka annat meille vapaaehtoisesti, jotta voimme pitää sinuun yhteyttä. Päätät itse, haluatko antaa nämä tiedot meille. Kerromme selkeästi, mitkä tiedot ovat pakollisia palvelujemme tarjoamiseksi.

Henkilötietojasi kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin seuraavin laillisin perustein:

 • Sopimuksen aloittaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan nojalla
 • Sopimusten käsittely yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla
 • Asiakashallinta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b, c ja f alakohdan nojalla
 • Kommunikointi ja tietojen vaihto yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja c alakohdan nojalla
 • Suoramarkkinointi ja mainonta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a ja f alakohdan nojalla
 • Suostumusilmoitusten täytäntöönpano yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla
 • Tietojenkäsittelyjärjestelmien asianmukaisen toiminnan varmistaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja f alakohdan mukaisesti
 • Hakijan valinta, palkkaus ja perehdytysmenettelyt sekä resurssienhallinta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan perusteella.

3. Mitä tietojasi keräämme ja käsittelemme

Keräämme sinusta erilaisia henkilötietoja. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tai kuten sovellettavassa laissa on määritetty. Tunnistettavissa oleva henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, erityisesti tunnistustiedon, kuten nimen, avulla. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja syntymäpäiväsi (jos ilmoitettu).

Tilastotietoja, joita ei voi suoraan tai välillisesti liittää sinuun – kuten tarjouksemme yksittäisten sivustojen suosio tai sivun käyttäjien määrä – ei voida pitää henkilötietoina. IEP Technologies kerää henkilötietoja suoraan ja epäsuorasti alla esitetyn mukaisesti. Molemmissa tapauksissa henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin on tarpeen; tietoja käsitellään vain edellä kohdassa 2 mainittuihin tarkoituksiin. Voit itse päättää, haluatko antaa meille tietoja, jotka eivät ole teknisesti välttämättömiä, mutta jotka parantavat palvelun käyttökokemusta. Tällaiset tietokentät on merkitty "vapaaehtoisiksi".

Jos annat meille kolmannen osapuolen henkilötietoja, vakuutat, että olet ilmoittanut tästä kolmannelle osapuolelle ja saanut tältä luvan luovuttaa tällaisia tietoja.

Henkilötietoja, jotka keräämme sinulta suoraan, ovat:

 • Tervehdysmuoto ja nimi, esim. käyttäjätiliäsi varten (suljettu kirjautumisalue)
 • Sähköpostiosoite ja tarvittaessa valitsemasi salasana, esim. asiakastilin käyttöön liittyen tai kun otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella
 • Hakijatiedot, jotka annetaan verkkohakemuksen yhteydessä
 • Tiedot, jotka lähetät vapaaehtoisesti käyttäessäsi palveluitamme, kuten sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, ammattinimikkeesi ja osoitteesi, kun käytät yhteydenottolomakettamme
 • Tiedot, jotka lähetät meille vapaaehtoisesti osana palveluidemme käyttöä, muut tiedot, jotka haluat vapaaehtoisesti antaa.

Lisäksi sinusta kerätään tietoja epäsuorasti, kun käytät palveluitamme:

 • Tekniset yhteystiedot, esim. verkkosivustollamme haettu sivu, IP-osoite, josta on lyhennetty kolme viimeistä numeroa, puhelun päivämäärä ja kellonaika
 • Verkkosivujen seurannan yhteydessä kerätyt tiedot.

Alaikäiset:

Sivustomme ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille emmekä kerää tietoisesti henkilötietoja alaikäisiltä.

Alle 16-vuotias ei saa antaa verkkosivustolle tai verkkosivustolla tietoja. Jos saamme tietää, että alle 16-vuotias on lähettänyt meille henkilötietoja ilman vanhempien suostumusta tai hyväksyntää, poistamme tiedot välittömästi. Jos uskot, että meillä saattaa olla tietoja lapselta tai lapsesta, joka on alle 16-vuotias, ota meihin yhteyttä osoitteessa info.iep.us@hoerbiger.com.

4. Kenellä on pääsy tietoihisi ja kenelle siirrämme tietojasi

 1. Kolmansien osapuolten palveluntarjoajien pääsy

  Tallentamiemme henkilötietojen käyttöoikeus on rajattu työntekijöihimme ja käyttämiimme palveluntarjoajiin, joiden täytyy käyttää tai päästä näkemään henkilötietosi tukeakseen liiketoimintaamme tai liittyen yllä mainittujen toimintojen hallinnointiin ja tukemiseen.

  Jos kolmannet osapuolet saavat pääsyn tietoihisi, olemme saaneet siihen sinulta luvan tai tälle on olemassa oikeusperusta.

  Käytämme myös palveluntarjoajia palvelujen tarjoamiseen ja tietojen käsittelyyn (mukaan lukien isännöinti, kirjeiden tai sähköpostiviestien lähettäminen, tietokantojen ylläpito ja analysointi, verkkopalvelimien turvaaminen ja verkkosivujen seuranta). Sikäli kuin näihin palveluihin sovelletaan erityissäännöksiä, olemme suorittaneet ne seuraavalla tavalla. Palveluntarjoajia sitovat sopimusvelvoitteet, joiden mukaan heidän on pidettävä henkilötiedot luottamuksellisina, käsiteltävä tietoja yksinomaan antamiemme ohjeiden mukaisesti ja noudatettava sovellettavia tietosuojamääräyksiä.

  Kaikki alihankkijat on valittu huolellisesti, ja heillä on pääsy tietoihisi vain siinä määrin ja vain niin kauan kuin palveluiden toimittaminen vaatii tai siinä määrin kuin olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn ja käyttöön.

 2. Tietojen vaihto konsernin sisällä

  IEP Technologies on globaali yhtiö. Siten voimme luovuttaa tai jakaa henkilötietoja, joita keräämme tai jotka luovutat meille, IEP Technologiesin konsernin sisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiin maailmanlaajuisesti. Joidenkin käyttämiemme palveluntarjoajien palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa ja muissa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa maissa. Näissä maissa toimiviin yrityksiin voidaan soveltaa tietosuojalainsäädäntöä, joka ei suojaa henkilötietoja samalla tavalla kuin ETA-alueella. Jos tietoja käsitellään maassa, jolla ei ole tunnustettua korkeaa tietosuojatasoa, kuten ETA-alueella, käytämme sopimusmääräyksiä tai muita yleisesti hyväksyttyjä välineitä henkilötietojesi suojaamiseen. Kerromme tästä nimenomaisesti yksittäisten palvelujen kohdalla.

  Henkilötietojen mahdollinen siirto kolmansiin maihin perustuu EU-komission päätökseen EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn asianmukaisuudesta yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan nojalla tai yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisiin EU:n mallisopimuslausekkeisiin vuodelta 2010 yhdessä EU-komission 5. helmikuuta 2010 antaman päätöksen (2010/87/EU) kanssa tai yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla antamaasi suostumukseen.

 3. Tietojen siirto lainvalvontaviranomaisille ja rikostutkintaviranomaisille

  Poikkeustapauksissa luovutamme henkilötietoja lainvalvontaviranomaisille ja rikostutkintaviranomaisille. Tämä tapahtuu vastaavien oikeudellisten velvoitteiden, esim. EU:n rikosprosessilain, verolain, rahanpesulain tai valtion poliisilainsäädännön tai kansainvälisen lainsäädännön, nojalla.

5. Säilytysajat:

Säilytämme henkilötietoja oikeudellisten säännösten tai suostumuksesi puitteissa. Käytämme konkreettisen tallennusajan määrittämisessä seuraavia kriteerejä:

Säilytämme henkilötietoja, kunnes tarkoitukset, joihin ne on kerätty, eivät enää ole voimassa (esimerkiksi sopimussuhteen päättyessä tai viimeisen toiminnon jälkeen, ellei jatkuvaa velvoitetta ole olemassa, tai jos suostumuksesi tiettyyn tietojen käsittelyyn perutaan).

Muut tiedot säilytetään vain, jos

 • Laki velvoittaa säilyttämään kyseiset tiedot (esim. verolainsäädännön ja kansallisten kauppasääntöjen nojalla)
 • Tietoja tarvitaan edelleen oikeudellisten vaateiden puolustamiseksi ja käyttämiseksi tai oikeudellisia vaatimuksia vastaan puolustautumiseen, esim. teknisten ja rikosteknisten vaatimusten vuoksi internet-palvelimeen kohdistuvilta hyökkäyksiltä puolustautumiseksi ja puolustautumiseen tällaisista nostettuja syytteitä vastaan
 • Poistaminen olisi vastoin rekisteröityjen oikeutettua etua tai
 • Muu yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan mukainen poikkeus pätee.

6. Oikeutesi henkilötietoihisi liittyen

ETA-alueella sinulla voi olla asuinmaastasi riippuen laillisia oikeuksia, joihin haluamme kiinnittää huomiosi alla. Voit tietenkin esittää alla olevien yhteystietojen kautta tietosuojavirkailijallemme kaikki kysymykset, joita sinulla saattaa olla keräämiimme ja käsittelemiimme henkilötietoihisi liittyen.

 1. Oikeus tietoihin ja tietojen siirrettävyyteen

  Sinulla on milloin tahansa oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme.

  Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseesi tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, voit myös pyytää itsellesi sinusta tallennettuja tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan nojalla jäsennellyssä, ajantasaisessa ja koneella luettavassa muodossa. Pyynnöstä lähetämme tiedot myös suoraan toiselle valvojalle.

 2. Oikeus oikaisuun, rajoittamiseen ja poistamiseen

  Voit pyytää yleisen tietosuoja-asetuksen 16 ja 18 artiklan nojalla meitä korjaamaan, rajoittamaan (estämään) tai poistamaan henkilötietojasi, jos olemme käsitelleet tietoja väärin, jos tietojen käsittelyn rajoittamiselle on jokin syy, jos tietojenkäsittelystä on jostain syystä tullut laitonta tai jos tietojen säilyttäminen ei ole sallittua muista oikeudellisista syistä. Huomaa, että lailliset säilytysaikoja koskevat määräykset saattavat rajoittaa oikeuttasi poistamiseen.

 3. Vastustusoikeudet

  Jos tietojen käsittely perustuu yksinomaan laillisiin etuihimme yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla, voit vastustaa tätä käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla. Lopetamme silloin tietojesi käsittelyn, ellemme voi osoittaa käsittelylle perusteita, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai ellei käsittely hyödynnä oikeudellisen vaatimuksen laatimista, esittämistä tai puolustamista. Lisäksi sinulla on aina oikeus vastustaa tietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan nojalla, jolloin vastustus on voimassa tulevaisuudessa

 4. Peruutusoikeus

  Jos olet antanut meille mahdollisuuden käsitellä henkilötietojasi antamalla suostumuksesi, sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla peruuttamisoikeus, jolla on vaikutusta tulevaisuudessa.

 5. Oikeus vedota valvovaan viranomaiseen

  Voit vapaasti valittaa valvontaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojemme käsittely on ristiriidassa yleisen tietosuoja-asetuksen tai muiden kansallisten ja kansainvälisten tietosuojalakien kanssa.

 6. Kalifornian tietosuojaoikeudet

  Kalifornian siviililain 1798.83 §:n mukaan Kalifornian asukkaat, joilla on vakiintunut liikesuhde kanssamme, voivat pyytää meiltä ilmoitusta, jossa kuvataan henkilökohtaiset asiakastiedot, jotka olemme jakaneet kolmansien osapuolten kanssa näiden osapuolten suoramarkkinointitarkoituksiin edellisen kalenterivuoden aikana. Tässä ilmoituksessa yksilöidään kolmansien osapuolten kanssa jaettujen tietojen luokat, näiden kolmansien osapuolten nimet ja osoitteet sekä esimerkkejä näiden kolmansien osapuolten markkinoimista palveluista tai tuotteista. Jos kotipaikkasi on Kaliforniassa ja haluat pyytää kopiota tästä ilmoituksesta, lähetä kirjallinen pyyntö osoitteeseen info.iep.us@hoerbiger.com.

7. Valinnat siitä, miten käytämme ja luovutamme tietojasi

Pyrimme tarjoamaan sinulle vaihtoehtoja koskien meille antamiasi henkilötietoja.

Evästeasetukset

Voit määrittää selaimesi kieltämään kaikki tai osan evästeistä tai antamaan ilmoituksen, kun evästeitä lähetetään. Jos poistat evästeet käytöstä tai kieltäydyt niistä, huomaa, että jotkin tämän sivuston osat eivät ehkä toimi tai eivät toimi oikein. Lisätietoja saat alta osiosta 9.

Älä jäljitä

Emme reagoi tällä hetkellä "älä jäljitä" -signaaleihin.

Viestintä IEP Technologiesilta

Jos et halua, että IEP Technologies käyttää yhteystietojasi, voit ilmoittaa valintasi lomakkeilla, joita käytämme tietojesi keräämiseen, tai pyytää meitä olemaan käsittelemättä henkilötietojasi näihin tarkoituksiin ottamalla yhteyttä meihin osoitteeseeninfo.iep.us@hoerbiger.com. Voit myös keskeyttää sähköpostiviestinnän vastaanottamisen valitsemalla "peruuta tilaus" IEP Technologies -yritykseltä saamastasi viestistä. Huomaa, että tämä ei koske tietoja, joita IEP Technologies tarjoaa tilin luomiseen, ostotilauksesi käsittelyyn, takuun rekisteröintiin, tuotepalvelukokemukseen tai muihin tapahtumiin.

8. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tähän tietosuojakäytäntöön ja yleisesti tietosuojakäytäntöihimme liittyen, voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi ottamalla yhteyttä meihin/tietosuojavaltuutettuumme alla olevien yhteystietojen kautta.

Voit myös peruuttaa suostumuksesi käyttämällä seuraavia yhteystietoja käyttämällä ja ilmoittamalla minkä suostumuksen haluat peruuttaa:

Vastaava

Tietosuojaviranomainen (IEP Germany & IEP Switzerland)

IEP Technologies, LLC

417-1 South Street

Marlborough, MA 01752

United States of America

Puh: +1 855 793 8407

Faksi: +1 508 485 3115

Info.iep.us@hoerberger.com

Yleisen tietosuoja-asetuksen 27 artiklan mukainen edustaja EU:ssa:

IEP Technologies GmbH

Kaiserswerther Straße 85C

40878 Ratingen,

Germany

datenschutz.iep.de@hoerbiger.com

It.Sec GmbH & Co.KG

Einsteinstraße 55

89077 Ulm

Germany

datenschutz@it-sec.de

9. Täydentävät huomautukset ja yksittäisiä palveluja koskevat säännökset

 1. Yhteydenottolomake

 2. Tietoja, jotka lähetät meille yhteydenottolomakkeellamme, käsitellään viestintä- ja tiedonvaihtotarkoituksissa, jotta voimme vastata pyyntöihisi. Näitä tietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen näihin tarkoituksiin tai kunnes niiden säilytysaika umpeutuu.
 3. Online-hakumenettely

  Tarjoamme sinulle mahdollisuuden hakea meille töihin sähköpostitse. Sähköposti sekä sen liitetiedostot lähetetään internetin välityksellä, joten niitä ei salata ilman lisävälineitä. Asianomainen henkilöstöosasto vastaanottaa sähköiset hakemustiedot, josta ne välitetään ainoastaan kyseisestä työpaikasta vastaavalle yksikölle tai käsittelystä vastaaville henkilöille. Kaikki osapuolet käsittelevät hakemusasiakirjojasi riittävän huolellisesti ja ehdottoman luottamuksellisina.

  Hakijan valintaprosessin päätyttyä säilytämme hakemusasiakirjoja enintään 3 kuukautta, jonka jälkeen poistamme tai tuhoamme kaikki kopiot, ellemme ole tehneet työsopimusta kanssasi. Otamme sinuun erikseen yhteyttä, jos haluamme lisätä hakemusasiakirjat hakijapankkimme. Ilmoituksessa voit aktiivisesti suostua asiakirjojen säilytykseen.

  Huomaa, että sähköpostitse lähetettävät hakemukset lähetetään meille salaamattomina. Siksi suosittelemme salausohjelmiston käyttöä.

 4. Asiakastili

 5. Tarjoamme yhdysvaltalaisille jälleenmyyjille/edustajille mahdollisuuden luoda henkilökohtaisen asiakastilin sivustollemme. Tilin avulla voit muokata, linkittää ja tallentaa suosikkiasetuksesi verkkosivustollamme valitsemillesi palveluille.
 6. Tietojenkäsittely suoramarkkinointitarkoituksiin

  Postimainonta

  Lain sallimissa rajoissa voimme myös käyttää nimeäsi ja tiedossamme olevaa postiosoitetta lähettääksemme sinulle tarjouksia. Oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta yhdessä yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 47 kohdan kanssa. Oikeutettu etumme on edistää myyntiä tai kysyntää nykyisten asiakkaidemme keskuudessa. Voit tietenkin vastustaa tietojen käsittelyä mainostustarkoituksiin milloin tahansa tulevaisuudessa. Riittää, että lähetät meille sähköpostiviestin edellä mainittujen yhteystietojen kautta. Poistamme sitten tiedot postituslistalta. Vastustuksesi ilmaisevat tiedot säilytetään ylimääräiset 6 vuotta yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti, ellei muita säilytysaikoja sovelleta. Tänä aikana henkilökohtaisia tietojasi ei kuitenkaan käytetä jatkokäsittelyyn.

  Puhelinmainonta

  Lain sallimissa rajoissa voimme myös käyttää nimeäsi, toimittamiasi sidosyrityksen tietoja ja puhelinnumeroa ilmoittaaksemme asiakkaillemme omista tarjouksistamme, olettaen, että he ovat kiinnostuneita. Oikeusperuste on yleinen tietosuoja-asetus 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 47 kohta ja Saksassa UGW:n 7 pykälän 2 kohdan numero 2 tai vastaavat sovellettavat säädökset. Oikeutettu etumme on edistää myyntiä tai kysyntää nykyisten yritysasiakkaidemme keskuudessa. Voit tietenkin vastustaa tietojen käsittelyä mainostustarkoituksiin milloin tahansa tulevaisuudessa. Riittää, että lähetät meille sähköpostiviestin edellä mainittujen yhteystietojen kautta. Poistamme sitten tiedot postituslistalta. Vastustuksesi osoittavat tiedot säilytetään ylimääräiset 6 vuotta yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti. Tänä aikana henkilötietojesi jatkokäsittely on estetty.

10. Sivustomme käyttö – Profilointi, evästeet ja verkon seuranta

 1. Google Analytics

  Verkkosivustomme käyttää Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google LLC -yhtiön ("Google") tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää "evästeitä", jotka ovat tietokoneellesi sijoitettuja tekstitiedostoja. Ne auttavat verkkosivustoa analysoimaan, kuinka kävijät käyttävät verkkosivustoa. Tiedot, jotka eväste luo tämän verkkosivustojen käytöstäsi, siirretään tavallisesti Googlen palvelimelle USA:ssa ja tallennetaan sinne. Jos IP anonymization -toiminto on käytössä tällä sivustolla, Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa ETA-sopimuksen sopimuspuolina olevissa maissa. Täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa vain poikkeustapauksissa ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja sivuston käytön arvioimiseen, raporttien laatimiseen verkkosivustojen toiminnasta ja verkkosivustojen käyttöön ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen verkkosivuston operaattorille. Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen keräämiin tietoihin. Yksi tapa vastustaa Google Analytics -palvelun suorittamaa verkkoanalyysiä on asettaa kieltäytymiseväste, joka kehottaa Googlea olemaan tallentamatta tai käyttämättä tietojasi verkkoanalyysitarkoituksiin. Huomaa, että tällöin verkkoanalyysi estyy vain siinä tapauksessa, että selain on tallentanut kieltäytymisevästeen. Jos haluat määrittää kieltäytymisevästeen nyt, napsauta https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable.

  Voit myös kieltää evästeiden käytön valitsemalla asianmukaiset asetukset selaimestasi. Huomaa kuitenkin, että jos teet näin, et ehkä pysty käyttämään verkkosivuston kaikkia ominaisuuksia. Voit myös estää Googlea keräämästä evästeen tuottamia tietoja, jotka liittyvät sivuston käyttöön (mukaan lukien IP-osoitteesi), ja käsittelemästä näitä tietoja lataamalla ja asentamalla selaimen laajennuksen, joka on saatavilla seuraavan linkin kautta. Nykyinen linkki on: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Tietojen vastaanottaja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Privacy Shield -järjestely: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 2. Google Analytics Audience

  Google Analytics Audience on Google Analytics -palvelun sisältämä ominaisuus, jonka avulla voidaan analysoida markkinoinnin toimivuutta erilaisten käyttäjien keskuudessa.

 3. Sosiaalisen median painikkeet

  Verkkosivustollamme on käytössä sosiaalisen median painikkeet LinkedIniin ja YouTubeen. Näitä sosiaalisen median painikkeita ei ole integroitu lisäosina nk. iFramen kautta, vaan sijoitettu linkkeinä. Kun painat sosiaalisen median painiketta, sinut ohjataan suoraan vastaavan palveluntarjoajan sivulle. Sosiaalisen median painikkeiden avulla nämä yritykset voivat vastaanottaa henkilötietoja sinusta ja vierailustasi verkkosivustolla.

 4. DoubleClick by Google

  DoubleClick by Google käyttää evästeitä näyttääkseen sinulle kohdennettuja mainoksia. Selaimellesi annetaan tunnusnumero, joilla tarkistetaan, mitkä mainokset ovat näkyneet selaimessasi ja mitkä mainokset on katsottu. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja. DoubleClick-evästeen käyttäminen sallii Googlen ja sen yhteistyökumppaneiden näyttää mainoksia perustuen aikaisempiin vierailuihin meidän sivustollamme tai muilla sivustoilla. Google siirtää ja tallettaa kerätyt tiedot arviointia varten. Google lähettää tiedot kolmansille osapuolille vain oikeudellisten määräysten täyttämiseksi tai tilausten käsittelyä varten. Google ei yhdistä tietojasi muiden Googlen keräämien tietojen kanssa.

  Jos et hyväksy tätä käsittelymuotoa, voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksista. Voit myös estää Googlea keräämästä evästeiden tuottamia ja internetsivustojen käyttöön liittyviä tietoja sekä estää Googlea käsittelemästä tällaisia tietoja napsauttamalla seuraavaa linkkiä, joka asentaa ladattavan selainlaajennuksen <https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de>. Vaihtoehtoisesti voit poistaa DoubleClick-evästeet käytöstä tällä sivulla <http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html>.

  Tietojen vastaanottaja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Privacy Shield -järjestely: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 5. YouTube-video, upotettu iFramen kautta laajennetussa tietosuojatilassa

  Käytämme Googlen tarjoamaa YouTube-palvelua videosisällön näyttämiseen. Yksityisyyden suojaamiseksi olemme aktivoineet laajennetun yksityisyyden tilan.

  YouTube käyttää myös evästeitä kerätäkseen tietoja verkkosivuston kävijöistä. YouTube käyttää näitä videotilastojen tallentamiseen, petosten estämiseen ja käytettävyyden parantamiseen. Videon avaaminen johtaa yleensä myös yhteyteen Google DoubleClick -verkkoon. Jos käynnistät videon, tämä voi käynnistää lisätietojen käsittelyn, varsinkin jos olet jo kirjautunut YouTubeen. Me emme voi vaikuttaa tähän.

  Kun painat videon Start-painiketta, annat YouTube LLC:lle luvan tietojen siirtoon.

  Lisätietoja yksityisyydestä YouTubessa on sen tietosuojakäytännössä

  Lisätietoja yksityisyydestä YouTubessa on sen tietosuojakäytännössä <http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube>.

  Tietojen vastaanottaja: YouTube LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Privacy Shield -järjestely: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!