Riskialttiit teollisuudenalat

Kiinteässä tai nestemäisessä muodossa palava aine voi pöly- tai höyrymuotoisena aiheuttaa räjähdyksen, mikäli se sekoittuu happeen. Lukuisissa teollisissa prosesseissa syntyy sellaisia syttyviä pölyjä ja höyryolosuhteita, jotka on pidettävä hallinnassa. Todennäköisesti räjähdyksensuojausalan kokeneimpana yrityksenä olemme vuosien saatossa auttaneet lukuisten teollisuudenalojen johtavia yrityksiä ymmärtämään ja hallitsemaan teollisissa prosesseissaan ilmeneviä räjähdysriskejä. Yhtiömme räjähdyksensuojausratkaisuja on otettu onnistuneesti käyttöön lukuisilla eri teollisuudenaloilla, mukaan lukien seuraavat alat:

Tyypilliset riskialttiit teollisuudenalat ja prosessit:

Riskialttiit teollisuudenalat


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!