Muovit

Esimerkiksi Yhdysvalloissa muoviteollisuus on kolmanneksi suurin valmistavan teollisuuden ala, jonka piiriin kuuluu yli 16 000 muovituotteita valmistavaa laitosta. Räjähdysvaara voi syntyä esimerkiksi silloin, kun raaka-ainetta jalostetaan hartsiksi, muovausmassan muotoilussa sekä prosesseissa, joissa edellä mainituista materiaaleista valmistetaan lopputuotteita.

Oikean räjähdyksensuojausjärjestelmän valitseminen

Räjähdyksensuojausjärjestelmä perustuu yleensä joko tuuletukseen, eristämiseen tai tukahduttamiseen. Viereistä kaaviosta näet, millainen järjestelmä suojaa sinun kohdettasi parhaiten.

SISÄLLÄ OLEVILLE PROSESSILAITTEILLE AIHEUTUI MERKITTÄVIÄ VAHINKOJA

Ongelma

Muokattujen rakennustuotteiden valmistukseen käytettiin puun ja ABS-muovin yhdistelmää, josta valmistettiin lopputuotteita prosessoimalla se erinä suulakepuristimella.

Prosessissa tapahtui humahdus, jonka seurauksena sekoitusyksikön yläosa lensi paikaltaan ja liekki levisi ulkoiseen pölynkerääjään keräysvirran suuntaisesti. Prosessilaitteisto kärsi vakavia vaurioita, mutta yksikään työntekijä ei loukkaantunut.

Ratkaisu

Koska sekoitusyksikkö sijaitsi tehtaan sisällä, mahdollisia räjähdyksiä ei kyetty tuulettamaan laitoksen ulkopuolelle. Sekoittimeen asennettiin räjähdyksentukahduttamisjärjestelmä. Pölynpoistokanavaan asennettiin kemiallinen eristämisjärjestelmä. Ulkoiseen pölynkerääjään oli jo asennettu räjähdysluukut. Kerääjän sisäänottokanavaan lisättiin kemiallinen eristämisjärjestelmä.


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!