KEMIANTEOLLISUUS

Kemianteollisuuden laitokset jalostavat raaka-aineita, kuten öljyä, maakaasua, ilmaa, vettä, metalleja ja mineraaleja, yli 70 000 erilaiseksi tuotteeksi. Alalla käsiteltävien materiaalien räjähdysherkkyys vaihtelee huomattavasti. Nämä materiaalit syttyvät helposti ja niillä on matala syttymistoleranssi. Kun syttyvät höyryt sekoittuvat pölyyn, tästä syntyy erityisen haastava seos, jonka voi sytyttää sähköstaattinen purkaus, mekaaninen ylikuumentuminen tai kemiallinen reaktio.


Oikean räjähdyksensuojausjärjestelmän valitseminen

Räjähdyksensuojausjärjestelmä perustuu yleensä joko tuuletukseen, eristämiseen tai tukahduttamiseen. Viereistä kaaviosta näet, millainen järjestelmä suojaa sinun kohdettasi parhaiten.


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!