Syttyvän Pölyn Räjähdysvaaroja Ehkäisevät Järjestelmät

Syttyvästä pölystä aiheutuvien räjähdysten aiheuttamia vaaroja voi vähentää ja torjua IEP Technologies -suojausjärjestelmällä. Lähes kaikissa kiinteitä aineita käsittelevissä, säilyttävissä tai prosessoivissa laitoksissa syntyy räjähdysvaara, kun käsiteltävästä aineesta osa muuttuu pölyksi prosessin aikana. Pölyräjähdyksiä voivat aiheuttaa – ja aiheuttavat – muun muassa seuraavat materiaalit: alumiini, selluloosa, puuhiili, maissi, jauho, sienimyrkyt, viljat, maitojauheet, lääkeaineet, muovit, hartsit, tärkkelys ja sokeri. Yleissääntönä voidaan todeta, että mikäli materiaali palaa, oikeissa olosuhteissa se voi aina myös räjähtää.

Syttyvän pölyn räjähtämiselle suotuisia olosuhteita syntyy muun muassa siirto-, prosessointi-, jauhatus- ja säilytysprosesseissa. Kunkin edellä mainitun prosessin räjähdysvaarojen vähentämiseen liittyvät omat ainutlaatuiset haasteensa.

RÄJÄHDYSTEN TUULETTAMINEN/ERISTÄMINEN/TUKAHDUTTAMINEN

Kaikissa kiinteitä aineita käsittelevissä, säilyttävissä tai prosessoivissa laitoksissa syntyy räjähdysvaara. Yleissääntönä voidaan todeta, että mikäli materiaali palaa, oikeissa olosuhteissa se voi aina myös räjähtää. On erityisen tärkeää, että suojattavaan kohteeseen valitaan siihen parhaiten sopiva räjähdyksensuojausjärjestelmä.

Räjähdysten tuulettaminen on yksi pölyräjähdyksensuojausjärjestelmän peruselementeistä. Muut kaksi elementtiä ovat eristäminen ja tukahduttaminen. Jos tuotetta ei voida vapauttaa ympäristöön turvallisella tavalla, suojattava laite on korkeintaan 3 metrin päässä rakennuksen ulkoseinistä tai räjähdystä ei voida johtaa turvalliselle alueelle, kohteeseen on asennettava räjähdyksen tukahduttava järjestelmä. Jos tulipallo voi levitä kohteeseen yhdistettyjen putkien kautta toisiin rakennuksiin tai laitteisiin, kohteeseen on asennettava räjähdyksen eristämisjärjestelmä.

Syttyvää pölyä koskeva NFPA-standardi

NFPA 654 eli Syttyvien kiinteiden hiukkasten valmistuksessa, prosessoinnissa ja käsittelyssä ilmenevien tulipalojen ja pölyräjähdysten estämistä koskeva standardi (Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids) sisältää kattavat ohjeet, joita noudattamalla pölyä voidaan käsitellä räjähdysvaaraa aiheuttamatta. Seuraavassa on esitetty osa standardiin sisältyvistä suosituksista:

  • Varmista, ettei pölyä pääse prosessilaitteiden tai tuuletusjärjestelmien ulkopuolelle. Käytä pölynkeräysjärjestelmiä ja -suodattimia;
  • Käytä sellaisia pintamateriaaleja, jotka estävät pölyn kerääntymisen ja helpottavat puhdistamista;
  • Varmista pääsy kaikille piilossa oleville alueille, jotta ne voidaan tarkastaa;
  • Tarkista sekä näkyvät että piilossa olevat alueet pölyn varalta säännöllisesti;
  • Poista kertyneet pölyt säännöllisesti. Jos tilassa on syttymislähteitä, käytä vain sellaisia puhdistusmenetelmiä, jotka eivät synnytä pölypilviä;
  • Käytä vain pölyn keräämiseen hyväksyttyjä imureita;
  • Sijoita varoventtiilit pölylle alttiiden alueiden ulkopuolella;
  • Laadi ja toteuta vaarallisten pölyjen tarkkailu, testaus, siivous ja valvontaohjelma (mieluiten kirjallisessa muodossa sisältäen toimenpiteiden suoritustiheyden ja -menetelmät);

Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!