Hiutalekuivurit


Käyttö

Hiutalekuivureita käytetään märkien materiaalien, kuten maissitärkkelyksen, kuivaamiseen. Kuivattava materiaali mitataan ja asetetaan kuumaan ilmavirtaan, joka puhalletaan öljyllä tai kaasulla toimivasta lämmittimestä. Tuote kuivuu sen liikkuessa kuivauskanavan läpi. Kuivauskanava päättyy sykloneihin tai muihin erottimiin, jotka poistavat kuivatut tuotteet ilmavirrasta. Prosessissa saatetaan käyttää myös toissijaisia erottimia, kuten pölynkerääjiä.

Vaara

Jos prosessissa käsiteltävä aine on syttyvää, siinä syntyvä pöly voi todennäköisesti räjähtää. Hiutalekuivurijärjestelmissä prosessoitava materiaali menettää kosteutta muuttuen yhä paloherkemmäksi sen edetessä kuivaimen sisällä. Tietyissä tapauksissa kuivattavan tuotteen pienin syttymisenergia voi olla niin pieni, että staattinen purkaus riittää sen sytyttämiseen. Lisäksi kuivaimen seiniin tarttuva materiaali voi imeä niin paljon energiaa, että se syttyy itsestään. Kanavan painetta voimistavasta rakenteesta johtuen syttymisestä seuraava humahdus saa aikaan nopeasti etenevän palorintaman ja aiheuttaa nopeasti tuhoa aiheuttavan paineen.

Suojausjärjestelmän valintaan liittyvä seikat

Hiutalekuivurien suojausjärjestelmän on tarjottava riittävä ainepitoisuus prosessin kaikissa vaiheissa. Sykloneja käyttävässä järjestelmässä on lisäksi varmistettava, että sisäpinnat pysyvät sileinä, jotta syklonit kykenevät erottelemaan kiinteät aineet ilmavirrasta. IEP Technologies -tukahduttamisjärjestelmissä nämä ehdot täyttyvät, sillä niissä ei synny ulkonemia prosessiin ja tukahdutusainetta voidaan syöttää huuhtelusuihkuttimilla tarpeen mukaan kaikkiin prosessin kohtiin.

Suojausjärjestelmän kuvaus

Hiutalekuivurien räjähdyksentukahduttamisjärjestelmässä räjähdyspaineen ilmaisimet on asennettu useisiin kohtiin kuivauskanavassa ja kaikkiin ilmanerotussäiliöihin. Ne havaitsevat lähestyvän räjähdyksen aiheuttaman painepoikkeaman ja lähettävät siitä signaalin ohjauspaneeliin. Ohjausyksikkö laukaisee tämän jälkeen nopeasti toimivat sammuttimet pysäyttäen samalla prosessin. Sammutuslaitteet syöttävät tukahdutusaineen nopeasti, tukahduttavat tulipallon ennen painerajojen ylittymistä ja estävät liekkien leviämisen. Samaan tapaan myös ilmanerottimien päälle asennetut sammuttimet tukahduttavat tulipallon ja estävät räjähdyksen leviämisen liitettyihin laitteisiin.


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!