Leijukerroskuivaimet


Käyttö

Leijukerroskuivaimia käytetään materiaalien jäähdyttämiseen ja kuivaamiseen. Niissä tuote syötetään painovoimaa käyttäen suljetussa tilassa vaakasuoran rei'itetyn levyn päälle. Levyn alta syötettävä kylmä tai kuuma ilma kulkee tuotteen läpi saaden sen leijumaan ilmassa leijukerroksena. Leijukerroskuivain (tai -jäähdytin) värähtelee niin, että materiaali kulkee levyn tyhjennyspäässä olevaan esteeseen asti. Ilma poistuu laitteen päällä olevista kanavista yhteen tai useampaan pölynkerääjään tai syklonierottimeen.

Vaara

Jos prosessissa käsiteltävä aine on syttyvää, siinä syntyvä pöly voi todennäköisesti räjähtää. Leijukerroskuivaimet/-jäähdyttimet synnyttävät räjähdysherkän pölyn ja ilman seoksen kuivatettavan tai jäähdytettävän materiaalin leijuessa sisään syötettävässä ilmavirrassa. Tällaisissa olosuhteissa pelkkä syttymislähde riittää laukaisemaan räjähdyksen. Syttymislähde voi olla esimerkiksi palavat hiukkaset, jotka tulevat prosessin alkupään laitteista, kuten muista kuivaimista. Kuivaimen seiniin tai levyn päässä olevaa esteeseen tarttuvat materiaalit voivat myös syttyä itsestään ja aiheuttaa räjähdyksen.

Suojausjärjestelmän kuvaus

Leijukerroskuivaimet/-jäähdyttimet sijaitsevat usein tehtaan sisällä, mikä tekee räjähdysluukkujen käyttämisestä vaikeaa. Toinen luukkujen asentamista vaikeuttava seikka on laitteiden rakenne. Parhaan ratkaisun tähän tarjoaa räjähdyksentukahduttamisjärjestelmä. Tällaisessa järjestelmässä leijukerroskuivaimen/-jäähdyttimen päälle asennetut räjähdyspaineen ilmaisimet havaitsevat lähestyvän räjähdyksen synnyttämän painepoikkeaman. Ilmaisimet lähettävät signaalin ohjauspaneeliin, joka laukaisee nopeasti toimivat sammuttimet pysäyttäen samalla prosessin. Kuivaimen/jäähdyttimen päälle asennetut sammuttimet syöttävät tukahduttamisaineen nopeasti ja sammuttavat tulipallon ennen painerajojen ylittymistä. Sisääntulokanavaan ja pölynpoistokanaviin asennettujen eristävien sammuttimien avulla pyritään estämään räjähdyksen leviäminen liitettyihin prosessilaitteisiin.


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!