Myllyt ja Jauhentimet


Käyttö

Myllyihin kuuluu hyvin erityyppisiä laitteita. Tyypillisesti materiaali kulkee syöttökanavan kautta myllyn keskelle, josta se sinkoutuu ulospäin ja osuu limittäin toisiaan kohden liikkuviin jauhinteriin, tai se jauhetaan muuta mekaniikkaa käyttäen hienompaan hiukkaskokoon. Hiukkasten törmäillessä toisiinsa tai laitteen metalliosiin syntyy erittäin hienojakoista materiaalia, joka tyhjenee laitteesta sen purkupäässä olevaan astiaan. Tyhjennys voidaan toteuttaa joko mekaanisella kuljettimella, pneumatiikan avulla tai painovoimaa hyödyntäen.

Vaara

Myllyjärjestelmiin liittyy erityisiä räjähdysvaaroja. Syynä on paitsi myllyissä syntyvä hienojakoinen aines, myös niiden liikkuvat osat sekä toiminnassa syntyvä energia, jotka ovat kaikki potentiaalisia syttymislähteitä. Sisäisten syttymislähteiden lisäksi palon voivat sytyttää laitteeseen syötettyjen vierasaineiden synnyttämät kipinät. Yleensä myllyjen syöttöpäähän asennetut magneettiset erottimet poistavat syöttövirrasta kuitenkin vain osan vierasaineista, kuten satunnaiset metallipalat. Vaikka monet myllyt on suunniteltu kestämään sisäisen humahduksen aiheuttama dynaaminen paine, viereisiin laitteisiin ja kanaviin räjähdys voi aiheuttaa hyvinkin merkittäviä vaurioita.

Suojausjärjestelmän kuvaus

Usein mylly ja materiaalin vastaanottava laite ovat hyvin lähellä toisiaan, mistä johtuen ne kannattaa sisällyttää samaan suojausvyöhykkeeseen. Suuremmat järjestelmät voidaan jakaa myös useisiin vyöhykkeisiin, joista kullakin räjähdyksen tukahduttaminen aloitetaan itsenäisesti. Sekä myllyyn että materiaalin vastaanottavaan laitteeseen asennetaan räjähdyspaineen ilmaisimet. Ilmaisimet havaitsevat lähestyvän räjähdyksen aiheuttaman painepoikkeaman. Jauhettua materiaalia pneumatiikan avulla kuljettavissa myllyissä käytetään usein myös infrapunailmaisimia. Ilmaisimet lähettävät signaalin ohjauspaneeliin, joka laukaisee nopeasti toimivat sammuttimet pysäyttäen samalla prosessin. Myllyn syöttö- ja purkusuppiloiden päälle asennetut sammuttimet on suunniteltu sammuttamaan tulipallo ennen painerajojen ylittymistä. Myllyn syöttökanavan päälle asennettu, letkuilla varustettu eristävä sammutin ja kuljetuskanavan päälle asennettu, suihkutussuuttimella varustettu eristävä sammutin suihkuttavat tukahduttamisainetta ja pysäyttävät liekin.


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!