Pneumaattiset Kuljettimet


Haaste

Pneumaattisilla kuljetusjärjestelmillä siirretään kaikenkokoisia ja -tyyppisiä syttyviä tuotteita, joiden höyry- tai pölypitoisuudet ovat yleensä riittäviä aiheuttamaan räjähdyksen. Räjähdysvaara riippuu tuotteesta, tuotteen pitoisuudesta ja ilmavirtauksen nopeudesta.

Kuljetusjärjestelmien kanavissa ilmenee vain harvoin sähköstaattisia purkauksia, mutta niihin kulkeutuu usein käsittelylaitoksen muissa osissa syntyneitä liekkejä ja palavia materiaaleja. Jos syttymislähteiden annetaan kulkea esteettä kuljetusjärjestelmässä, räjähdys voi tapahtua milloin tahansa.

Tällaisen kuljettimen tehokas suojaus edellyttää sellaista suojausjärjestelmää, joka pystyy havaitsemaan ja sammuttamaan syttymislähteet kaikista pneumaattisen kuljetuslinjan kohdista.

Ratkaisu

IEP Technologies -räjähdyksensuojausjärjestelmä tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun, jolla voidaan estää tulipallon eteneminen yhdestä prosessista toiseen. Järjestelmä hyödyntää kuljettimen tärkeimpiin kohtiin asennettuja paine- tai infrapunailmaisimia. Syttymisen tapahtuessa nopeasti toimivalla syöttöteknologialla (High-Rate Discharge, HRD) varustetut tukahduttimet syöttävät paloalueelle räjähdyksen estävää tukahduttamisainetta, joka tukahduttaa räjähdyksen ja estää samalla räjähdykset kuljettimen viereisissä laitteissa. Luotettavat IEP Technologies -järjestelmät soveltuvat suojaamaan muun muassa hiiltä, elintarvikkeita ja muita tuotteita siirtäviä kuljetinjärjestelmiä.


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!