Pölynkerääjät


Käyttö

Pölynkerääjiä käytetään sekä pölyä vastaanottavina laitteina että pölyn keräämiseen. Ne erottelevat pölyn ilmavirrasta suodatinpussien tai suodatinpatruunoiden avulla. Pölyä sisältävän ilman virtausnopeus hidastuu sen tullessa keräyslaitteen sisään. Samalla osa pölystä putoaa keräyssuppiloon, joka tyhjenee kiertoluistiventtiilin kautta. Kevyempi pöly kerätään suodatinkomponentteihin, joista se poistetaan säännöllisin väliajoin puhaltimilla tai ravistusmekanismin avulla.

Vaara

Jos prosessissa käsiteltävä aine on syttyvää, siinä syntyvä pöly voi todennäköisesti räjähtää. Pölynkerääjät keräävät hienojakoisinta pölyä, joka on prosessin helpoiten syttyvää pölyä. Tästä johtuen pölynkerääjät ovat yleisimmin suojattuja prosessiastioita. Monet pölynkerääjät käsittelevät pölyä räjähdysrajan alittavina kuormituksina. Kuitenkin silloin, kun laitteen suodatinkomponentteja puhdistetaan ravistamalla tai vastakkaisen suunnan ilmapuhalluksella, ilman pölypitoisuus voi ylittää räjähdysrajan. Tällaisissa olosuhteissa pelkkä syttymislähde riittää laukaisemaan räjähdyksen. Syttymislähde voi olla esimerkiksi staattinen sähkö tai prosessin aiemmista osista, kuten myllystä tai kuivaimesta tulevat palavat hiukkaset. Pölynkerääjään aiheutuvien vahinkojen lisäksi humahdus voi levitä liitettyihin laitteisiin. NFPA 654 -standardissa vaaditaan, että humahduksen eristämistä tulisi harkita liekin leviämisen pysäyttämisessä toisiinsa liitettyjen laitteiden välillä.

Suojausjärjestelmän valintaan liittyvät seikat

Syklonien suojausjärjestelmissä on tärkeää, että ne pitävät laitteiden sisäpinnat sileinä, jotta syklonin suorituskyky pysyy tehokkaana. IEP Technologies -tukahduttamisjärjestelmät täyttävät tämän ehdon, sillä niissä käytetään huuhtelusuihkuttimia tukahduttamaan hajaantuminen.

Suojausjärjestelmän kuvaus

Ulkotilaan tai lähelle ulkoseinää asennetuissa pölynkerääjissä tulee harkita räjähdysluukkuihin perustuvaa suojausjärjestelmää. Suojaus järjestetään räjähdysluukulla, joka aukeaa esiasetetussa paineessa, jolloin humahduksen aiheuttama paine pääsee purkautumaan. Sisätiloissa ja etäämmällä ulkoseinistä sijaitseviin prosessilaitteisiin voidaan asentaa liekin pysäyttäviä luukkuja. Liekin pysäyttävissä luukuissa ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkko pysäyttää liekin etenemisen ja viilentää sen läpi kulkevat kaasut.

Pölynkerääjä sijaitsee usein tehtaan sisällä, jolloin sitä ei voi suojata räjähdysluukkuihin perustuvalla järjestelmällä. Tällöin parhaan ratkaisun tarjoaa räjähdyksentukahduttamisjärjestelmä. Tällaisessa järjestelmässä kerääjän päälle asennetut räjähdyspaineen ilmaisimet havaitsevat aluksi alkavan räjähdyksen synnyttämän painepoikkeaman. Ilmaisimet lähettävät signaalin ohjauspaneeliin, joka laukaisee nopeasti toimivat sammuttimet pysäyttäen samalla prosessin. Kerääjän päälle asennetut sammuttimet syöttävät tukahduttamisaineen nopeasti ja sammuttavat tulipallon ennen kuin paine nousee tuhoa aiheuttavalle tasolle. Sisääntulokanavan päälle asennettu eristävä sammutin estää liekin vetäytymistä prosessin alkupäähän liitettyihin laitteisiin.


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!