Prosessin Eristys


Vaara

Standardin NFPA 654 mukaan liekkien leviäminen liitetyissä laitteissa tulisi pyrkiä estämään eristämällä ne synnyttävä humahdus, mutta tästä huolimatta lukuisat laitteet asennetaan ilman tätä olennaista osaa. Seuraavassa on esitetty asiaa valaiseva esimerkki. Tehtaaseen on asennettu pölynkerääjä, joka sisältää räjähdysluukulla varustetun paneelin. Koska pölynkerääjä on asennettu laitoksen katolle, räjähdysluukun kautta räjähdys voidaan tuulettaa ilmakehään. Kuitenkin ilman eristävää sulkua räjähdyksen synnyttämät liekit voivat edetä suurella nopeudella pölynkerääjästä kaikkiin liitettyihin laitteisiin aiheuttaen tuhoisia sekundääriräjähdyksiä. Pelkkä kerääjään liitettyjen laitteiden tuuletus ei riitä syttymislähteen suuruuden ja paineen tunkeutumisen vuoksi räjähdyksen edetessä.

Mekaaniseen eristysventtiiliin perustuva ratkaisu

IEP Technologies tarjoaa sekä passiivisia että aktiivisia räjähdyksen eristäviä vaihtoehtoja liekin pysäyttämiseen. Passiivisesti toimiva räjähdyksen eristysventtiili sulkeutuu automaattisesti muodostaen mekaanisen esteen, joka estää liekkiä tai palavia materiaaleja kulkemasta laitteesta toiseen. Aktiivisesti toimiva, huippunopeasti sulkeutuva eristysventtiili luo puolestaan mekaanisen esteen humahduksen leviämiselle. Se on suunniteltu kestämään suljetussa laitteessa tapahtuvan humahduksen täysi paine. Useimmin tällä venttiilillä eristetään heikosti kestävät, toisiinsa liitetyt laitteet leviäviltä humahduksilta tiloissa, joissa on huomioitava myös tuotekontaminaatioon liittyvät riskit. Laitteen päälle tyypillisesti asennetut räjähdyspaineen ilmaisimet havaitsevat lähestyvän räjähdyksen synnyttämän painepoikkeaman. Ilmaisimet lähettävät signaalin ohjauspaneeliin, joka sulkee huippunopean eristysventtiilin sammuttaen samalla prosessin.

Kemialliseen eristykseen perustuva ratkaisu

IEP Technologiesin kemiallisen räjähdyksen eristävät esteet laukeavat samalla mekanismilla kuin yllä esitelty huippunopea eristysventtiili. Laukaisusignaalin saatuaan ne suihkuttavat välittömästi sammutusainetta kohdekanavaan estäen liekkien ja palavien materiaalien kulkeutumisen liitettyihin prosessilaitteisiin. Suuriin kanaviin sammutusaine syötetään 7,62 cm:n (3 in.) putkiston kautta. Pieniin kanaviin sammutusaine suihkutetaan putken viereen kiinnitettyyn sammutusaineen syöttöpäähän kytketyllä 2,54 cm:n (1 in.) letkustolla.


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!