Sumutuskuivaimet


Käyttö

Tyypillisessä sumutuskuivausjärjestelmässä vesipitoinen orgaaninen liete syötetään kuivaimeen sumutussuuttimen kautta. Kun pieninä hiukkasina oleva materiaalipilvi putoaa maan vetovoiman vaikutuksesta alas, se kuivataan kuivaimen läpi johdetulla kuumalla ilmavirralla. Kuivattu materiaali siirtyy purkusuppilon kautta kuivaamista jatkavaan tai jäähdyttävään leijukerroskuivaimeen/-jäähdyttimeen ennen kuin se johdetaan pölynerottimeen, kuten pölynkerääjään tai sykloniin (ks. kuva). Erottimia voi olla useampia.

Vaara

Tyypillisessä sumutuskuivaimessa on aina valtava määrä potentiaalisesti räjähdysherkkää materiaalia. Vaikka materiaali syötetään kuivaimeen märkänä sumuna, nopea kuivuminen tekee siitä erittäin paloherkkää. Syttymislähteenä voivat toimia kaasulla tai öljyllä toimivasta, jopa 260 °C:n lämpötilan tuottavasta, lämmittimestä kuivaimeen päätyvät palavat hiukkaset. Lisäksi syttymisen voivat aiheuttaa prosessin loppupään komponentit tai kuivaimeen kertyneiden materiaalien itsesyttyminen.

Suojausjärjestelmän valintaan liittyvät seikat

Kuivausjärjestelmien suojausjärjestelmissä on tärkeää, että laitteiden sisäpinnat pysyvät sileinä. Näin estetään tuotteiden kertyminen kuivaimien ja syklonien sisään sekä näiden suorituskyvyn heikkeneminen. IEP Technologies -tukahduttamisjärjestelmät täyttävät tämän ehdon, sillä niissä käytetään huuhtelusuihkuttimia tukahduttamaan hajaantuminen.

Suojausjärjestelmän kuvaus

Kuivausjärjestelmä koostuu yleensä kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa materiaali kuivataan. Toisessa osassa kuiva materiaali erotetaan ilmavirrasta. Tästä johtuen käytettävä räjähdyksentukahduttamisjärjestelmä on tyypillisesti kahden vyöhykkeen järjestelmä. Tällaisessa järjestelmässä kuivausastialla ja pölynerotteluastioilla on omat erilliset ja itsenäisesti toimivat suojausvyöhykkeensä, jotka sisältävät eristäviä esteitä estäen räjähdyksen siirtymisen laitteesta toiseen. Tällaisessa järjestelmässä kuivaimen ja pölynerottimen, kuten syklonin, päälle asennetut räjähdyspaineen ilmaisimet havaitsevat lähestyvän räjähdyksen synnyttämän painepoikkeaman. Ilmaisimet lähettävät poikkeamaa koskevan signaalin ohjauspaneeliin. Tämä laukaisee kohdevyöhykkeen nopeasti toimivat sammuttimet, jotka syöttävät kohteeseen välittömästi tukahduttamisainetta tukahduttaen tulipallon ennen painerajojen ylittymistä. Kanavien päälle asennettujen eristävien sammuttimien avulla pyritään estämään räjähdyksen leviäminen liitettyihin prosessilaitteisiin. Ohjausyksikkö sammuttaa myös prosessin automaattisesti estäen palavien materiaalien, pölyn ja ilman siirtymistä muihin osiin.


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!