Syklonierottimet


Haaste

Syklonierottimia käytetään sekä pölyä vastaanottavina laitteina että pölyn keräämisessä. Ne erottelevat kiinteät aineet ilmavirrasta hyödyntämällä tangentiaalisesti sykloniin tulevassa sisääntuloilmassa ilmenevää keskipaikoisvoimaa. Syklonissa pöly tai rakeinen materiaali työntyy syklonilieriön reunoja vasten ja kulkeutuu niitä pitkin sen pohjassa olevaan suppilo-osaan ja kiertoluistiventtiilin kautta ulos. Puhdistettu ilma poistuu ulostuloaukon kautta.

Vaara

Jos prosessissa käsiteltävä aine on syttyvää, siinä syntyvä pöly voi todennäköisesti räjähtää. Kun syklonia käytetään ensisijaisena erottelulaitteena, sen tavanomainen käyttö saattaa synnyttää laitteen alueelle pysyvän räjähdysherkän pilven. Tällaisissa olosuhteissa pelkkä syttymislähde riittää laukaisemaan räjähdyksen. Syttymislähde voi olla esimerkiksi staattinen sähkö tai prosessin aiemmista osista, kuten myllystä tai kuivaimesta tulevat palavat hiukkaset.

Suojausjärjestelmän valintaan liittyvät seikat

Syklonien suojausjärjestelmissä on tärkeää, että ne pitävät laitteiden sisäpinnat sileinä, jotta syklonin suorituskyky pysyy tehokkaana. IEP Technologies -tukahduttamisjärjestelmät täyttävät tämän ehdon, sillä niissä käytetään huuhtelusuihkuttimia tukahduttamaan hajaantuminen.

Suojausjärjestelmän kuvaus

Syklonit sijaitsevat usein tehtaan sisällä, mistä johtuen räjähdysluukkujen käyttö on vaikeaa. Lisäksi niiden kokoonpano tekee räjähdyspaineen alentamisesta haastavaa, sillä se vaatii sileän sisäseinän ja riittävän tuuletusalueen. Parhaan ratkaisun tähän tarjoaa räjähdyksentukahduttamisjärjestelmä. Tällaisessa järjestelmässä syklonin päälle asennetut räjähdyspaineen ilmaisimet havaitsevat lähestyvän räjähdyksen synnyttämän painepoikkeaman. Ilmaisimet lähettävät signaalin ohjauspaneeliin, joka laukaisee nopeasti toimivat sammuttimet pysäyttäen samalla prosessin.

Syklonin päälle asennetut sammuttimet syöttävät tukahduttamisaineen nopeasti ja sammuttavat tulipallon ennen painerajojen ylittymistä. Sisääntulokanavan päälle asennettu eristävä sammutin estää liekin vetäytymistä prosessin alkupään laitteisiin. Lisäksi suppilo-osaan asennetulla kiertoluistiventtiilillä pyritään estämään palavien materiaalien kulkeutuminen prosessin loppupäähän.


Oletko huolissasi laitoksesi räjähdysvaarasta?
Pyydä asiantuntijan mielipide jo tänään!